Til hvad og hvordan kan du få tilskud?

Har du spørgsmål omkring tilskud, er du velkommen til at sende os en mail.

Mail til os

Energibesparelsesprojekter med mulighed for tilskud kan eksempelvis være efterisolering af tagkonstruktioner eller udskiftning af belysning, ventilationssystemer eller køle-/fryseanlæg. Men der er mange andre muligheder, så husk at kontakte os, inden du går i gang med dit renoveringsprojekt, så du ikke går glip af tilskudsmuligheder. 

Regler og krav

For at opnå tilskud skal man overholde en række regler og krav fastsat af Energistyrelsen. Det drejer sig eksempelvis om detaljerede krav til dokumentation og beregninger af forventede besparelser. 


Nedenfor finder du en liste over hvad du skal huske, før du går i gang med energirenoveringsprojektet, og hvad du skal sørge for efter projektet er afsluttet: 

Før du går i gang:
Indgå aftale med os om, at vi må udbetale tilskuddet til dig. Vi kan enten lave en flerårig aftale, hvor vi giver tilskud til alle jeres energibesparende projekter. Eller vi kan lave en aftale på et enkeltstående energirenoveringsprojekt. 


Lav grundlæggende beregninger. Beregningerne skal indeholde tilbagebetalingstiden inklusiv tilskud med prioriterings- og konverteringsfaktorer, og du skal vedlægge den seneste opgørelse af dit samlede energiforbrug. Hvis det lyder besværligt og tidskrævende, så hjælper vi gerne med at lave de grundlæggende beregninger. 

Efter projektet er afsluttet: 
Husk at lave en realiseringserklæring. Den skal indeholde:

  • Tilbud på arbejde og udstyr
  • Ordrebekræftelse for udført arbejde og udstyr
  • Faktura for udført arbejde og udstyr.

Du skal sende Realiseringserklæringen til os. Herefter tjekker vi den, og når alt er i orden, udbetaler vi tilskuddet direkte på din konto.