Energiselskabernes Energispareindsats

Her finder du den lovpligte information om Scanenergis energispareindsats jf. Energispareaftalen af 16. december, 2016.
Scanenergis energispareindsats og tilgang

Scanenergi udfører uvildig energirådgivning hos alle typer af danske virksomheder – energirådgivning der er med til at realisere energibesparelser. De realiserede energibesparelser indberettes til Energistyrelsen på vegne af blandt andet Scanenergis ejere, der består af net- og forsyningsselskaber. 


I menuen til venstre finder du information om de net- og forsyningsselskaber, hvor Scanenergi varetager indberetningsforpligtelsen helt eller delvist, samt deres indberettede energibesparelser i 2016.   


Scanenergis energispareaktiviteter

Scanenergis energispareindsats omfatter rådgivning omkring de rigtige optimeringsløsninger samt udbetaling af tilskud.


Scanenergis aktører og samarbejdspartnere

Find en liste over Scanenergis aktører og samarbejdspartnere i menuen til venstre. 


Hidtidige energisparemål og indberettede energibesparelser for samarbejdspartnere, hvor Scanenergi varetager hele indberetningsforpligtelsen

En oversigt over energisparemål for de samarbejdspartnere, hvor Scanenergi varetager hele indberetningsforpligtelsen findes her.


Oversigten over energisparemål for de af Scanenergis samarbejdspartnere, der er fjernvarmeselskaber, findes her.


I menuen til venstre finder du desuden information om indberettede energibesparelser i 2016 for de net- og forsyningsselskaber, hvor Scanenergi varetager indberetningsforpligtelsen helt eller delvist.