Kontor

Bæredygtighed er blevet et vigtigt element i driften af kontorer og boligadministration.

Kontormiljøer tilstræber energieffektivitet, der giver sundhed og komfort, mindsker miljøpåvirkninger og giver en økonomisk besparelse. De samme ønsker gør sig gældende i boligadministration.
 
Her kompliceres beslutningerne om energioptimeringer imidlertid af, at man som boligselskab ikke bare kan diktere investeringer, som giver en ændret fordeling af boligafgift og fællesudgifter uden at høre lejerne først.
 
Fælles for både kontormiljøer og boligadministration er dog, at det giver god mening at få en ekstern partner som Scanenergi til at lave en gennemgang og efterfølgende udarbejde forslag til forbedringer. Dermed får man et godt beslutningsgrundlag, da det bliver synliggjort, hvad der kan gøres, hvad det vil give af besparelser, og hvilken investering der er nødvendig.

Bomidtvest

Bomidtvest får anvist besparelser for 70.000 kr.

Der er store potentielle besparelser at hente i fællesarealerne hos boligselskabet. Det viser en screening af energiforbruget.