Samarbejde som en del af Klimaplanen

CASE: Effekten af efterisolering af hulmuren kan allerede mærkes.

Læs mere

CASE: Besøg fra HusetsEnergi skubbede til beslutningen om at udskifte oliefyret.

Læs mere

CASE: Genvex varmeanlæg sikrer et bedre indeklima for familien Stabæk.

Læs mere

CASE:  Hulmursisolering holder på varmen.

Læs mere
Ringsted Kommune har indgået samarbejde med HusetsEnergi.dk om at energioptimere private boliger i kommunen. Med aftalen får husejerne i Ringsted Kommune adgang til en energiberegner, og de første 100 husejere der benytter beregneren får tilbudt et gratis og uvildigt energitjek af deres hus.

”Samarbejdet med HusetsEnergi er et led i at nå målene i vores Klimaplan, der har en ambition om at nedbringe CO2-udledningen fra kommunen med 20 % inden 2020. Her er energioptimering af énfamiliehuse et særligt indsatsområde”, fortæller Klaus Hansen, formand for Klima- og Miljøudvalget i Ringsted Kommune. 


Konceptet i HusetsEnergi er, at borgere i Ringsted Kommune indtaster data om deres hus i en energiberegner på kommunens hjemmeside. Dataene gennemgås af HusetsEnergi, og husejeren bliver kontaktet og tilbudt et energitjek. Efter energitjekket modtager husejeren en Energi- og Økonomirapport som viser, hvilke tiltag der kan nedbringe energiforbruget samt økonomien i at gennemføre tiltagene. 


”Vi vil gerne involvere borgeren så meget som muligt i processen omkring optimering af energiforbruget i hjemmet. Derfor følger vi også op på vores personlige energitjek og den efterfølgende Energi- og Økonomirapport. Det er meget vigtigt for os, at borgeren ser os som en uvildig sparringspartner igennem hele forløbet – vi kommer gerne med gode råd undervejs, men vi prøver ikke at sælge borgeren noget”, fortæller Søren Dürr Grue, Projekt- og Forretningsudvikler i HusetsEnergi.

 

Store forventninger til projektet 

I kommunen er der store forventninger til projektet. ”Vi synes vi har fået en rigtig god aftale med HusetsEnergi. Med den i hånden kan vi tilbyde husejerne i kommunen en god service. Husejerne kan få tjekket, om det er en god idé at energirenovere netop deres hus og få et overblik over økonomien. Med dette koncept går man ikke i stå midt i processen – man bliver ringet op og spurt om man har brug for hjælp til noget”, fortæller Klaus Hansen. ”Vi har allerede god erfaring fra et lignende projekt på Sjælland, nemlig i Helsingør Kommune, og vi glæder os meget til det kommende samarbejde med Ringsted Kommune”, slutter Søren Dürr Grue. 


Energitjekkene udloddes efter først-til-mølle princippet. Det er også muligt at booke ved at ringe til HusetsEnergi på 9992 9292 eller benytte energiberegneren på husetsenergi.ringsted.dk 


For yderligere information, kontakt venligst Birgitte Steffen, Miljøsagsbehandler tlf.: 5762 6345