100 energioptimerede boliger på et år

CASE: Uvildig rådgivning fra HusetsEnergi gav Alvin Theibel en besparelse på 44.400kr.

Læs mere

CASE:  Lokalt engagement gør hele forskellen.

Læs mere
Med afsæt i kommunens Energi 2020-strategi og ønsket om at tilvejebringe energibesparelser indgik Ringkøbing-Skjern Kommune og HusetsEnergi et samarbejde omkring energirenovering af 100 private boliger i løbet af 2012.

”Vi har stort fokus på at sætte husejeren i cen­trum og at gøre det overskueligt at gennemføre energirenovering,” fortæller Sekretariatsleder for Vedvarende Energi, Energisekretariatet i Ring­købing Skjern Kommune, Henning Donslund.
 
Samarbejdet indeholdt bl.a. gratis energitjek til boligejerne, dannelse af håndværkerklynger i kommunen og uvildig sparring og rådgivning omkring energioptimering til kommunens borgere. Der blev i perioden besøgt 178 private boliger i Ringkøbing- Skjern Kommune.

 
”Målet var på et år at gennemføre energirenover­ing i 100 private boliger i Ringkøbing-Skjern Kom­mune. I snit skulle der spares 4.000 kWh pr. bolig pr. år. Der blev med succes gennemført 100 en­ergirenoveringer, og hver boligejer sparede i snit mere end 4.800 kWh ekskl. solceller” fortæller Henning Donslund.
 
Projektforløb
Projektet omfattede en kampagne for ener­girenovering for borgerne i kommunen, adgang til Energiberegneren på hjemmesiden www.husets­energi.dk for alle boligejere samt personlige en­ergitjek hjemme hos borgeren, som resulterede i en energi- og økonomirapport. Rapporten blev sendt til boligejeren indeholdende et fyldest­gørende overblik over de vigtigste kilder til en­ergioptimering, besparelsesforslag, investerings­forslag og derudfra en simpel tilbagebetalingstid. Derudover foretog HusetsEnergi opfølgning, gav uvildigt råd og sparring efter energitjekket. Der blev holdt et stormøde med kommunens mange håndværkere, som fik forståelse for modellen.

 
Dette stormøde resulterede i etablering af fire håndværkerklyn­ger, som blev tilknyttet projektet. Såfremt boligejeren ønskede et uforpligtende tilbud fra en håndværkerklynge, kunne HusetsEnergi skabe kontakten hertil. Fordelen med håndværkerklyngerne var, at bol­igejeren kun skulle snakke med én tovholder i den pågældende håndværkerklynge.

 
”Projektet er gennemført efter modellen 'No Cure No Pay'. Vi betalte altså kun HusetsEnergi for energitjek, hvis boligejeren gennemførte sin energirenovering. Modellen for energireno­vering er med til at skabe lokal beskæftigelse og sikre boligejeren en uvildig helhedstilgang, som sparer penge og energi, og som samtidig kan bidrage til at fremtidssikre husets værdi”
fortæller Henning Donslund.

 
Boligejernes oplevelse
Boligejerne har generelt været meget tilfredse med den uvildige rådgivning og service HusetsEnergi og hele projektet omkring implementeringerne af de 100 bol­iger i kommunen har medført. En gennemsnitlig karakter på 4,89 på en skala fra 1 -6, hvor 6 var det bedste, vidner om, at projektet bestemt har været positivt set fra boligejerens synspunkt. Det gør sig gældende for projektet i sin helhed lige fra indtastning af for­brugstal i energiberegneren til besøget af rådgiveren til den efterfølgende rapport, boligejeren har modtaget.


”Vi har været meget glade for besøget af ener­girådgiveren fra HusetsEnergi, og at rådgiv­ningen oveni købet var gratis, var jo helt fantas­tisk” fortæller Lise og John Wadskjær. ”Vi føler, vi har fået meget ud af besøget, især det at en­ergirådgiveren var uvildig, betød, at vi ikke var skeptiske overhovedet. Alt i alt har det været en rigtig god oplevelse at have besøg af HusetsEn­ergi," slutter familien Wadskjær.

 
Fakta
HusetsEnergi besøgte under projektet 178 privatboliger. Heraf gennemførte 100 boligejere en eller flere implementeringer, i alt 146 implementeringer.

  • 24 boligejere valgte at få opsat solceller.
  • 37 boligejere valgte at få lavet energiforbedringer i form af efterisolering af loft, og udskiftning af vinduer.
  • 69 boligejere efterisolerede deres rør, og udskiftede/renoverede deres varmeanlæg.
  • Implementeringerne indeholdt en samlet anslået investering på 6.266.231 kr. inkl. solceller (3.652.231 kr. ekskl. solceller.)  
  • I alt sparede boligejerne 606.588 kWh svarende til 723.432 kr. inkl. solceller, hvilket i gennemsnit svarer til 6.066 kWh og dermed 7.234 kr. pr. bolig.
  • 22 boligejere ønskede at blive kontaktet af én af de fire håndværkerklynger, der var tilknyttet projektet.

 
Projektet er afsluttet