81 privatboliger fik et energitjek

CASE: 81 privatboliger fiik et energitjek.

Læs mere
Forsyningsselskaberne Ikast Værkerne og MES i Brande igangsatte i 2012 et projekt med HusetsEnergi for at skabe værdi for kunderne og sætte gang i det lokale arbejdsliv.

Baggrunden for begge forsyningsselskabers deltagelse var, at de gerne ville skabe værdi for deres kunder og hjælpe dem med at nedsætte energiforbruget og bl.a. skabe fokus på, hvordan man som almindelig boligejer kan gøre det uden nødvendigvis at skulle investere store summer. Endvidere skulle projektet også give arbejde til lokale håndværkere. En håndværkerklynge i Brande blev således tilknyttet projektet.
 
Direktør ved Ikast Værkerne Kaj Hansen begrunder: ”Vi har valgt at indgå i samarbejdet, dels fordi vi trækker noget ak­tivitet til vores lokalområde, og dels fordi det samtidig involverer lokale håndværkere."

 
Håndværkerklyngen bestod bl.a. af en tømrer, en VVS’er og en elektriker. Formålet med klyngen var, at boligejeren kun skulle henvende sig til én kontaktperson for at få et samlet tilbud på de forslag energirådgiveren fandt frem til under energitjekket.

 
Projektforløb
I løbet af projektets seks måneder besøgte HusetsEnergi 81 privatboliger. Heraf valgte 41 af de besøgte boligejere at implementere et eller flere af de forslag, rådgiverne fra HusetsEnergi anbefalede. Mange af boligejerne valgte at efterisolere deres bolig, bl.a. lofter og ydervægge samt udskifte vinduer. Derudover blev en del oliefyr skiftet ud med en billigere opvarmningskilde så som fjernvarme.
 
Der blev i alt sparet 143.747 kWh pr. år igennem de implementeringer, der er udført på grund af projektet, hvilket i gennemsnit betyder, at hver boligejer sparer 3.506 kWh pr. år. Dermed får boligejerne også økonomisk noget ud af projektet. I alt bliver der sparet 144.837 kr. pr. år. Det er 3.533 kr. pr. boligejer pr. år. Der er i projektet anslået lavet investeringer for 1.267.373 kr.
 
Set med klimabriller bliver der i alt sparet over 37 ton CO2 pr. år.
 
Boligejernes oplevelse
De 41 boligejere har været godt tilfredse med projektet. Connie Middelbo fra Give fortæller: ”Besøget var rigtigt givtigt for os, og ener­girådgiveren var vældig sød og behagelig. Hun gav os nogle rigtig gode råd, og det allerbed­ste var, at det ikke var her-og-nu-løsninger, men hun satte nogle tanker i gang hos os, og vi fik både be- og afkræftet nogle af vores egne ideer.”
 
Familien Middelbo valgte en solfanger som erstat­ning for deres elvandvarmer samt til supplerende gulvvarme.
 
Også Niels Freddy Hermansen i Ikast havde glæde af energitjekket: ”Jeg havde længe gået med tanken om at udskifte oliefyret, men jeg fik ikke taget mig sammen til det. Men så fik jeg besøg af en energirådgiver ved HusetsEnergi, som lavede nogle beregninger for mig og viste, hvad jeg kunne spare på at udskifte oliefyret til fjern­varme, og så gik jeg i gang,” fortæller Niels Freddy Hermansen.
 
”Jeg har talt med energirådgiveren flere gange efter besøget, og han har hele vejen igennem været rigtig flink og var rigtig godt forberedt, da han var på besøg,” 
siger Niels Freddy Hermansen. 
   
Projektet er afsluttet.