Pilotprojekt har reduceret 44 tons CO2

CASE: Ekstra isolering af loft og varmerør skaber laveste forbrug i flere år.

Læs mere
Gennem et effektivt samarbejde mellem Forsyning Helsingør og HusetsEnergi fik Helsingørs borgere i perioden september 2013 til december 2014 hjælp til at nedbringe deres energiforbrug.

Klimasekretariatet i Helsingør Kommune var initiativtager, da borgerne i Helsingør fik mulighed for lave en beregning af energiforbruget i deres bolig og få forslag til tiltag, der kunne reducere deres energiforbrug. Det eneste, der skulle til, var nogle få indtastninger om bolig, el-, vand- og varmeforbrug i en online beregner. Beregneren, der var stillet til rådighed af Forsyning Helsingør, hentede automatisk data fra bl.a. BBR-registret og Forsyning Helsingør, og med udgangspunkt i den elektroniske beregning udførte energirådgivere fra HusetsEnergi herefter energitjek hos borgere i kommunen.

 
Helsingør Kommunes oplevelse af pilotprojektet 
Helsingør kommune er glad for samarbejdet med HusetsEnergi. Siden midten af 2013 har HusetsEnergi haft kontakt med 312 boligejere i Helsingør Kommune for at drøfte mulighederne for at klimarenovere. Det har indtil videre resulteret i, at der i 49 boliger er foretaget forbedringer, der reducerer CO2 og øger komforten i boligerne. Der er ofte tale om mindre tiltag, men alt, der går i den rigtige retning, er værd at tage med. I alt er energiforbruget i de 49 boliger reduceret med 136.527 kWh, hvilket svarer til mere end 44 tons CO2 reduktion, og flere tiltag er på vej. 
 
Chefkonsulent Karen Marie Pagh Nielsen fra klimasekretariatet i Helsingør Kommune er meget tilfreds med samarbejdet med HusetsEnergi: ”Det er helt nødvendigt at tage fat på renoveringen af boligerne, hvis man skal nå kommunens klimamål for 2030 på 1 ton CO2 pr. borger pr år. HusetsEnergi arbejder seriøst og målrettet med opgaven, og de opnår - og kan dokumentere flotte resultater til gavn for både borgerne og kommunen”. 
 
Også Forsyning Helsingør har bidraget til pilotprojektet, og udover online beregneren har de støttet projektet økonomisk og stillet deres data til rådighed for HusetsEnergi’s energirådgivere. 
 
Pilotprojektets formål 
Pilotprojektet har bl.a. skabt arbejdspladser, energibesparelser og værdi til borgerne via helhedsorienteret energirådgivning. 
 
Derudover skulle der findes en model, så håndværkerne i Helsingør Kommune blev en del af værdikæden til borgerne. Helsingør Kommune har udarbejdet en Håndværker- og Rådgiverliste over de håndværkervirksomheder i kommunen, der har gennemført kommunes klimauddannelse. 8 af borgerne valgte i projektet at få et tilbud fra én af håndværkerne fra listen. 
 
Borgernes oplevelse med HusetsEnergi
Som det ses af fakta fra pilotprojektet, så er det meget forskelligt, hvad borgerne i Helsingør Kommune har valgt at få udført af energiforbedrende tiltag i deres boliger. ”Vi har flere gange igennem projektet oplevet, at borgerne gerne ville udføre tiltagene, men de har ikke lige fået det gjort. Derfor følger vi op, når vi har besøgt borgerne, og tilbyder uvildig rådgivning omkring processen med at implementere tiltagene” fortæller chef i HusetsEnergi Casper Sønnichsen. 
 
En familie vi besøgte i Hornbæk fortæller: ”Det er højst usandsynligt, at vi havde fået gjort noget, og nedsat vores energiforbrug uden jeres mellemkomst, og det skal I absolut krediteres for”. 
 
”Besøget fra jer har altså givet anledning til en større energibesparende indsats, og var positivt. I ramte lige ned i min dårlige samvittighed omkring loftisoleringen, som jeg har overvejet i en del år uden at kunne tage mig sammen til det. Det var ren katalysatorvirkning!”.
 
En anden kunde, Gerner Pedersen fra Helsingør fik efterisoleret sit loft, etageadskillelse og skunke med papiruld og rockwool. Han fortæller om sin oplevelse med HusetsEnergi: “Jeg kan allerede mærke, at isoleringen i etageadskillelsen hjælper. Det er nemlig ikke så fodkoldt, som det tidligere var. Derudover er jeg spændt på, hvor meget jeg vil spare på varmeregningen. Jeg var glad for besøget af energirådgiveren. Han havde godt styr på de områder, jeg med fordel kunne optimere i huset”.
 

Fakta
HusetsEnergi besøgte under projektet 139 privatboliger. Heraf gennemførte 49 boligejere energibesparende tiltag.

 • 14 boligejere valgte at få lavet energiforbedringer i form af efterisolering af loft og skunke, og udskiftning af vinduer.
 • 34 boligejere efterisolerede deres rør, og udskiftede/renoverede deres varmeanlæg, bl.a. fra oliefyr og elvarme til gasfyr og varmepumper.
 • I alt sparede boligejerne tilsammen 178.692 kr., hvilket svarer til 3.647 kr. pr. bolig.
 • I alt sparede boligejerne tilsammen 136.527 kWh, hvilket svarer til 2.786 kWh pr. bolig.
 • De 49 boligejere har gennemført energibesparende tiltag for i alt 1.123.962 kr., hvilket svarer til 22.938 kr. pr. bolig.
 • Der er i alt sparet 44,27 tons CO2, hvilket svarer til 0,9 tons CO2 pr. bolig.
 • Otte boligejere ønskede at blive kontaktet af én af de håndværkere, der var tilknyttet projektet.

I perioden april til december 2014 blev der udført en fase 2 af projektet. Her udførte 34 boligejere et eller flere af de energibesparende tiltag som energirådgiverne fra HusetsEnergi havde forslået. 

 • I fase 2 blev der udført 47 energitjek. 
 • De 34 boligejere har gennemført energibesparende tiltag for i alt 821.500 kr., hvilket svarer til 24.162 kr. pr. bolig. 
 • Dette svarer til 138.614 kWh, hvilket vil sige 4.077 kWh pr. bolig. 
 • Der er i alt sparet 25,856 tons CO2, hvilket svarer til 0,760 tons CO2 pr. bolig.