Sdr. Felding

Sdr. Felding Elforsyning A.M.B.A. er et Anpartsselskab med begrænset ansvar. Selskabet er forbruger ejet, der er ledet af en bestyrelse på 5 personer, samt en driftsleder på ½ tid. Selskabet har 900 forbrugere, fortrinsvis koncentreret omkring Sdr. Felding by. Forbrugs- og finans afregning, varetages af Grindsted El- og Varmeværk.