Undervisning af skolelever hjælper til med at spare på strømmen.

Eleverne på 6. klassetrin fra Skjern Kristne Friskole var af forsyningsselskabet RAH inviteret til en fire timers skoledag med fokus på energirigtig adfærd.

Eleverne fik i løbet af skoledagen selv lov til bl.a. at producere strøm og samle en forlængerledning. Derudover indgik eleverne i en dialog om, hvordan vi kan nedsætte vores energiforbrug. Eleverne fik også et indblik i hverdagen hos forsyningsselskabet, og hvad man arbejder med hos RAH.


”Eleverne fik megen viden om strøm, og hvad der sker hos RAH. Eleverne fik klart en oplevelse af, hvad strøm er, hvor det kommer fra, og at det kan være farligt, hvis ikke man tager sine forholdsregler”, fortæller lærer Henriette Haarh.


Eleverne og underviseren fik en god snak omkring, hvor meget det kræver for, at vi kan producere den energimængde, vi bruger hver dag i Danmark. Eleverne vidste ikke, hvor meget der faktisk skal til for at kunne producere den store mængde energi, vi har behov for hver dag foreksempel til at oplade elevernes mobiltelefoner eller tablets, lyset på skolen, eller når computeren tændes.


Det viste sig, at ingen af eleverne tænker over, hvor meget energi de bruger hver dag. Derfor fik de selv lov til at producere strøm, så de kunne få en fornemmelse af, hvor meget det faktisk kræver for at holde en computer i gang: ” De var optaget af, at det var så hårdt at producere strøm, og at det derfor kan være godt ikke at bruge mere end højst nødvendigt”, fortæller Henriette Haarh.


Produktionen af strømmen foregik på en motionscykel, og eleverne var efter forsøget enige om, at de fremover ville huske at slukke for lyset på deres værelser.