Skoleelever bliver oplyst om el og energirigtig adfærd.

Alkjærskolen i Ringkøbing har deltaget i skoleundervisningen hos RAH med eleverne i deres 6. klasser.

I løbet af de fire timer, undervisningen varede, lærte eleverne om, hvor vigtigt det er, at man er påpasselig og tænker over, hvordan man håndterer arbejdet med el. Det var noget, eleverne bed mærke i, fortæller lærer Jacob Thyssen: ” Eleverne synes, at det var interessant at høre om, hvad man skal passe på, når man har med strøm at gøre. Eksemplerne på hvad der kan ske af ulykker gjorde indtryk”. 


Undervisningen bød også på en rundvisning på RAH, hvor eleverne så 60/10 kV transformerstationen. Eleverne hørte om, hvordan strømmen kommer fra transformerstationen og hjem til dem selv, og de lærte om højspænding og de forholdsregler, der er, omkring dem. ”Det overraskede elever meget, at man ikke må komme for tæt på højspændingsmasterne” , fortæller Jacob.


Eleverne fik også selv lov til at arbejde med el. De skulle nemlig samle en forlængerledning. En opgave der faldt i god jord hos både elever og lærer. ”Eleverne syntes, at opgaven med forlængerledningen var sjov, og som lærer syntes jeg, at det var rigtigt fint med nogle praktiske opgaver. Det lærte eleverne en masse af”, slutter Jacob Thyssen.