Installering af solfanger.

Familien Middelbo i Give havde igennem længere tid overvejet at få en anden opvarmningskilde til varmt vand i deres hus. Deres varme vand blev opvarmet i en elvandvarmer, hvilket er en dyr opvarmningsform.

Familien tog imod et besøg fra HusetsEnergi, hvor Energirådgiveren besøgte dem i marts 2013. ”Besøget var rigtigt givtigt for os, og rådgiveren var vældig sød og behagelig”, fortæller Connie Middelbo.


”Energirådgiveren gav os nogle rigtig gode råd, og det allerbedste var, at det ikke var her og nu løsninger, men energirådgiveren satte nogle tanker i gang hos os, og vi fik både be- og afkræftet nogle af vores egne ideer”, fortæller Connie endvidere. 


Familien valgte en solfanger til erstatning for den dyre elvandvarmer, både fordi det ud fra energirådgiverens beregninger var den rigtige løsning for dem med deres forbrug, men også fordi en solfanger rent energimæssigt er miljøvenlig. ”Nu glæder vi os til at se, hvordan vores forbrug udvikler sig i løbet af 2014”, slutter Connie Middelbo.

Resultater

  • Årlig besparelse på 4.992 kr.