Selv små investeringer i energioptimering kan have stor betydning.

Søren Ryberg ejer to huse i Helsingør og har på begge adresser haft besøg af en energirådgiver fra HusetsEnergi.

Søren Rybergs huse i Helsingør blev begge gennemgået af en rådgiver fra HusetsEnergi. ”Sørens huse var fint vedligeholdte, selvom de begge er af ældre dato, ikke desto mindre fandt vi frem til områder, han med fordel kunne forbedre for at nedsætte sit energiforbrug”, fortæller energirådgiver Casper Sønnichsen. Bl.a. lød anbefalingen i begge huse på efterisolering af uisolerede rør. I det ene hus drejede det sig om 5 meter, mens det i det andet drejede sig om 30 meter. ”Når vi ser på uisolerede rør, så er tilbagebetalingstiden ofte ret kort, da det kræver en billig investering og er noget, man som privatperson nemt selv kan gøre”, fortæller Casper.Udover de uisolerede rør fik Søren også råd omkring ud-skiftning af 35 W halogen spots i det ene hus til 6 W LED spots. ”Vi har skiftet halogen spots til LED spots både i stueplan og på 1. sal, da vi alligevel skulle igennem en ombygning af vores 1. sal. Jeg har selv udført arbejdet”, fortæller Søren. 


Familen Ryberg’s 3 trins pumpe i varmeanlægget stod af en dag, så denne er også blevet skiftet til en ny selvmodulerende model, præcis som rådgiveren fra Husets-Energi anbefalede.

Endeligt har begge huse fået nye termostater, som er Danfoss Living termostater. ”Vi har fået en lille skærm på væggen, så vi kan styre hver termostat derfra, det er specielt smart, når vi for eksempel åbner et vindue, så registrerer termostaterne selv den ændring, der sker i varmeniveauet i rummet”, fortæller Søren.


En del af de punkter, rådgiveren fra HusetsEnergi fandt frem til under besøgene i husene, kom ikke bag på Søren men nogle gjorde: ”Jeg blev overrasket over de uisolerede rør. Jeg vidste jo godt, de var uisolerede, men tænkte pyt, det løber jo ingen steder, som hvis for eksempel toilettet stod og løb, så ville jeg kunne se, det løb direkte ud i kloarken. Men at det var så forholdsvis nemt og billigt at efterisolere rørene, det overraskede mig. Jeg har været godt tilfreds med besøgene fra HusetsEnergi”, slutter Søren.


Resultater

Efterisolering af rør, skifte til LED spots, nyt varmeanlæg og nye termostater.