Familien i Borris energioptimerede sit hus fra 1985 og sparer 16.150 kr. årligt.

Familien i Borris varmede huset op ved hjælp af et gammelt gasfyr og havde ikke gjort noget ved varmeanlægget, siden de flyttede ind. Udover deres gasforbrug på 1.600 m3 brugte de endvidere ca. 7.000 kWh om året på deres elforbrug.

Familien havde haft solceller og nyt gasfyr i tankerne men var i tvivl, om dette var den rigtige løsning og manglende derfor noget uvildig rådgivning. Familien gennemgik beregneren på www.HusetsEnergi.dk og fik efterfølgende besøg af en energirådgiver fra HusetsEnergi, som gennemgik huset. 


Udover energirådgiveren kunne estimere de økonomiske besparelser ved investering i hhv. solceller og kondenserende gasfyr, foreslog hun også at få udskiftet det gamle toilet samt de ældre termostatventiler på radiatorerne. 


Da 1.sal i huset opvarmes med el, kom energirådgiveren også med råd og vejledning til opsætning af en luft/luft varmepumpe i stedet for den nuværende opvarmningsform el-radiator. Familien valgte at investere 150.000 kr. i nyt kondenserende gasfyr, 6 kWp solceller, nye termostatventiler samt nyt vandbesparende toilet med dobbeltskyl, og med en anslået besparelse på 16.000 kr. årligt er investeringerne betalt hjem på omkring 10 år.


Derudover er der blevet monteret nye termostatventiler på radiatorer, som sørger for at temperaturen reguleres ned, så snart varmebelastningen stiger ved fx solindfald eller mange mennesker i rummet. Dette kan hurtigt spare fami-lien for mange penge, da især stuen får rigeligt med sol. 

Besøget af HusetsEnergi kom i stand efter familien havde udfyldt beregneren på HusetsEnergi.dk’s hjemmeside www.husetsenergi.dk, som Borris Elforsyning har stillet til rådighed for alle deres forbrugere, da Borris Elforsyning ønsker at hjælpe alle deres forbrugere med at nedsætte deres energiforbrug.


Resultater

  • Total energibesparelse på ca. 16.000 kr. årligt.
  • Investeringerne betalt hjem på omkring 10 år