Landsby og Ø-projekter

To vestjyske landsbyer har energirenoveret en tredjedel af alle boliger og skåret næsten 10% af det samlede energiforbrug.

Læs mere
Energirenovering i tyndt befolkede områder.
I de tyndt befolkede områder er det ofte en stor og ressourcekrævende opgave at aktivere og involvere borgerne i den energirenovering, der skal til for at opnå kommunens klimamål. Her kommer vi på banen. 

 
Vi samarbejder med kommuner landet over om energirenovering. Baseret på konkrete erfaringer og dokumenterede resultater tilbyder vi et køreklart koncept, hvor vi sammen med jer gennemfører energirenoveringsprojekter i lokalområder som eksempelvis en landsby, et sogn, en ø eller en bestemt egn.
 
Opbygningen af et stærkt lokalt ejerskab har afgørende betydning for projektets samlede resultat. Derfor handler vores koncept i bund og grund om at flytte ejerskab, ansvar og aktiviteter fra rådhus til forsamlingshus: I tilbyder som kommune gratis energirenovering i et eller flere lokalområder. Vi sikrer lokal forankring, så lokalsamfundet tager ejerskab af projektet og er med til at drive det i samarbejde med jer og os. 
 
Vores koncept omfatter blandt andet ansøgningsproces om deltagelse i projektet, analyse og beregning af muligheder for fælles forsyning, aktivering og involvering af lokalsamfundet, energitjek af boliger samt information og fastholdelse af interesse og motivation undervejs i forløbet.