Energioptimering af ferieboliger

Prøv energiberegneren og se, om du kan spare penge.

Prøv beregner
Konceptet FeriehusEnergi fokuserer på energioptimering af feriehuse i Danmark. Konceptet går hele vejen rundt og belyser både hvad ejeren og lejeren kan spare ved energirenovering, samt hvordan man holder energiforbruget nede med en fornuftig adfærd. Det handler ikke kun om at spare penge, men også om at have et attraktivt feriehus.

Når der er tale om energioptimering i feriehuse er det vigtigt at huske på forskellen fra energioptimering i helårsboliger. I et fritidshus er brugsprofilen helt anderledes end i et helårshus, bl.a. fordi der ofte er både en ejer og en lejer, der bruger huset. Derudover bruges feriehuset ofte kun i nogle måneder om året, hvorfor forbruget af energi er anderledes end forbruget af energi i et helårshus. Vi har derfor udviklet en energiberegner til feriehuse, som tager udgangspunkt i dette, samt skabt et koncept, som indeholder nyttig information til såvel ejer som lejer.
 
Konceptet i FeriehusEnergi består af en Feriehuspakke indeholdende energiberegneren på feriehusenergi.dk, som generer en handlingsplan med overslag over indsatsområder i feriehuset. Feriehusejeren kan efterfølgende få besøg af vores energirådgiver, som udfører et energitjek i feriehuset. Energitjekket munder ud i en Energi- og Økonomirapport til feriehusejeren. Derudover indeholder konceptet også et energistempel, som giver feriehusejer og -lejer et billede af, hvor energiøkonomisk feriehuset er.
 
Feriehuslejeren kan bruge energistempel til at vælge et feriehus, som er energi- og økonomivenligt. Endvidere refererer rådgivningen til energistemplet, sådan at denne bruges som pejlemærke for indsatserne i feriehuset. Udover energistemplet følger også et Energiadfærdsskema med i pakken. Skemaet henvender sig til lejeren af feriehuset. Det skal give et overblik over, hvordan der spares på energien. Dette kan for eksempel være at dække poolen til, når den ikke bruges, fylde vaskemaskine og opvaskemaskine helt op, samt korrekt udluftning osv. Skemaet oversættes både til engelsk og tysk, så lejerne kan læse det.